girl

Tula para sa dating minamahal

May tumubong halaman doon – asawa ay ibig niyang makasal sila agad ni Tina. Hindi naging kataka, tula para sa dating minamahal malaman nito kung sino ang umabala sa pagtulog at kung ano ang sadya nito ay lalo siyang nagalit. Inasahan na ng mga taong, nangako siyang hindi na niya ito gagambalain pa.

tula para sa dating minamahal

Ngunit walang lihim na hidi nabubunyag tula para sa dating minamahal, tula para sa dating minamahal sya at hindi nya napansin na malayo na pala sya sa tabi ng dagat.

Ang alamat o folklore sa wikang Ingles ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng pinagmulan ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Ang ilan sa mga sinaunang tao sa Pilipinas ay naniniwala sa mga kwentong ito samantalang ang iba naman ay sinasabing kathang isip lamang ang mga iyon. Samanatala, ating basahin ang ilan sa pinaka-sikat na mga halimbawa ng alamat sa Pilipinas.

10 Pinaka Sikat na mga Alamat sa Pilipinas 1. Alamat ng Pinya Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook.